ഇടതൂർന്ന താടിയും സഞ്ചിയും ജുബ്ബയും ഒകെ ആയി ഒരു മനുഷ്യൻ .  കവി ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ ആണോ ഈ വേഷം എന്നു  എനിക്ക്‌  പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിലെ അൽപ ബുദ്ധിക്കു ചിന്ദിക്കാൻ  ഉള്ള യോഗ്യത  പോലും ഇല്ല ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി  എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം  .             ...
 ആരും കൊറോണ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ല. TV യിൽ കൊറോണ യുടെ കണക്ക് കാണുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിലും ഇവാൻ ചിലപ്പോ വന്നേകം എന്ന് വിചാരിക്കുക കൂടെ ഇല്ല. ഞാനും ടീവിയിൽ ഡെയിലി ന്യൂസ് കാണുന്ന്. കൊറോണ കണക് കാണുന്നു..  ചാനെൽ മാറ്റുന്ന്‌.    ഞാൻ പരമാവധി ശ്രെദ്ധിക്കുന്നുണ്ടലൊ. ജോബ് നു പോകുന്ന  ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞും വിടുന്നുണ്ട്...
 ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞ് വാവക്ക് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മണ്ണാകട്ടയും കരീലയും കാശിക്കു പോയ കഥ. കഥ പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം സങ്കടം ഒകെ വരുത്താൻ ഞാൻ ശ്രെമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു...😢  കഥ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവൻ ശ്രെദയോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട് എന്നോട് ഒന്നും ചോദികുനെ ഇല്ലാ. സാദാരണ ചാര പറ സംശയ ശരങ്ങൾ കൊണ്ടെന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഫുൾ...
  ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. തിരുവനതപുരം ടെക്നോപാർക്കിൽ ആണ് ജോലി. മാർച്ച് മാസം  മുതൽവീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ജോലി. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം .  കൊറോണ വന്നത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതെൽ ഗുണം ഉണ്ടായത് IT കാർക് ആണെന് പറയുന്നു ബാക്കി ഉള്ളവർ. ചിലപ്പോൾ തോന്നും അതും ശെരി  ആണെന്. വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ജോലി...